Affärsutveckling handlar om att göra företag mer lönsamma och värdefulla.

Företag behöver löpande ta aktiva beslut för att
förändra, förbättra och utveckla verksamheten. Ofta är det svårt att själv se alla möjligheter
när man har fullt upp med den dagliga driften. 

  • Står företaget och stampar utan att komma vidare?
  • Kämpar ni med dålig lönsamhet?
  • Står företaget inför en generationsväxling?
  • Planerar ni att sälja och vill kunna uppvisa högre värde på företaget?
  • Tar personalproblem energi från det ni borde fokusera på?
  • Kanske går företaget bra men ni är nyfiken att utveckla företaget ännu mer.

Vi hjälper er se möjligheterna, nå målen och att ena företaget på vägen dit.

Vi erbjuder rådgivande samtal där vi som ett bollplank kan inspirera er med
idéer att själva arbeta vidare. Vi erbjuder också mer djupgående analys av företagets struktur, personal,
marknad, ekonomi, omvärld och ledning. Omfattningen beslutas givetvis i samråd mer er och
vi är anpassar oss efter era behov.

Vi vänder oss i huvudsak till mindre företag med en organisation upp till tjugo anställda.
Vi utlovar full diskretion.