Företaget bildades 2009 som ett led i att dela med oss av den erfarenhet vi har av att leda och utveckla verksamheter och företag samt leda och styra byggprojekt.

Företaget ägs och drivs av Ola Westerlund

Ola äger och driver också Vågen AB som är ett framgångsrikt konsultföretag inom bygg. Ola har varit verksam som chef och företagsledare sedan mitten på 80-talet. 

Vi har också ett härligt kompetent nätverk av coacher, psykologer och företagsledare som kan bistå oss när behov finns.

Värdegrunden är ärlighet, rak kommunikation, respekt.