Bostadsrätt Grundkurs

Kursinnehåll

  • Grundkunskaper om BRF.
  • Lagar och regler.
  • Organisation i BRF.
  • Styrelsens arbete och ansvar.
  • Förvaltning och drift.
  • Underhåll och underhållsplan.
  • Byggprojekt i BRF.
  • Ansvar vid skador.

Det blir en intensiv och lärorik kurs riktar sig till alla som är aktiva i BRF, styrelsen, ersättare/suppleanter, revisorer, förvaltare och fastighetsskötare. Bostadsrättsförening är i allt väsentligt att jämföra med ett fastighetsbolag.

Som styrelseledamot i en bostadsrättsförening svarar man för förvaltning av hela föreningens ekonomi, underhålls och skötsel. Med vår grundkurs får ni en mycket god bas att stödja er mot i ert styrelseuppdrag.