Byggregler

Vilka regler gäller när man ska bygga. Vilka regler är tvingande och vilka gäller enbart när de avtalats.

Kursen ger en övergripande bild av flertalet regler kring byggande. Vi går också igenom det viktigaste att tänka på inom respektive regelverk.

 • Plan- och bygglagen, PBL.
 • Miljöbalken.
 • Boverkets Byggregler, BBR.
 • Boverkets Konstruktionsregler, EKS.
 • Arbetsmiljölagen.
 • Allmän material och arbetsbeskrivning, Hus AMA mm.
 • Administrativa Föreskrifter, AF AMA.
 • Allmänna bestämmelser avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, AB 04 och ABT 06 .
 • Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, ABK 09.
 • Byggkeramikrådets branschregler, BKR.
 • Elsäkerhetsföreskrifterna.
 • Säker vatten.

Kursen vänder sig i huvudsak till småföretagare som behöver förstå vilka regelverk som gäller.
Inga förkunskaper krävs.

Kursen hålls på begäran, Välkommen med er intresseanmälan.