Byggregler

Vilka regler gäller när man ska bygga. Vilka regler är tvingande och vilka gäller enbart när de avtalats.

Kursen ger en övergripande bild av flertalet regler kring byggande. Vi går också igenom det viktigaste att tänka på inom respektive regelverk.

 • Plan- och bygglagen, PBL.
 • Miljöbalken.
 • Boverkets Byggregler, BBR.
 • Boverkets Konstruktionsregler, EKS.
 • Arbetsmiljölagen.
 • Allmän material och arbetsbeskrivning, Hus AMA mm.
 • Administrativa Föreskrifter, AF AMA.
 • Allmänna bestämmelser avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, AB 04 och ABT 06 .
 • Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, ABK 09.
 • Byggkeramikrådets branschregler, BKR.
 • Elsäkerhetsföreskrifterna.
 • Säker vatten.

Kursen vänder sig i huvudsak till småföretagare som behöver förstå vilka regelverk som gäller.
Inga förkunskaper krävs.

1

1 Dag, Göteborg, 25 november, 3 timmar

Dag 1: 25/11, 18:00-21:00

Kurslokal: Kontor WEXA In West AB

Adress: Pukegatan 3A, Gaveln

Pris: 2400 kr inkl moms. kr

Övrigt : Fika serveras från kl 17.30. (Ost- & skink fralla med te eller kaffe)
Frukt finns.
Hör av er med övriga önskemål.