Besiktning Entreprenad

Besiktning av entreprenader kräver att både besiktningsman, beställare och entreprenören är införstådda med vad som gäller för besiktningen. Kursen riktar in sig på regelverket kring besiktningen, parternas rättigheter och skyldigheter för besiktningar som genomförs enligt AB 04/ABT 06.

Kursen lämpas sig för besiktningsmän, förvaltare, beställare, entreprenörer och övriga som medverkar vid besiktning av entreprenader.

Förkunskaper krävs inte men det underlättar om ni har viss erfarenheten från entreprenader.

Kursen hålls på begäran, Välkommen med er intresseanmälan.